Lille Starefossvei

Taket ble i 2012 tekket med vinrød glasert takstein. Pipen ble beslått med sortlakkerte aluminiums plater. Det ble montert Grøvik aluminiumstakrenner og nedløp.

Kledningen på gavlvegg var dårlig, her ble det montert ny dobbelfalset impregnert kledning.