Arbeid som er utført i Johan Hjortsvei 39 A+B

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet til nye impregnerte lekter, impregnerte feder og ett lag underlagspapp. Det er levert og montert nye gavelstein, mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd. Nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag er levert og montert, samt nye nedløp og fuglebånd er levert og montert.

4 stk nye Velux takvinduer (55×78) er levert og montert komplett utvendig/innvendig. Det er levert og montert nye takhetter og nytt plattlodd rundt piper. På inngangssiden er det montert snøfangere.

Taket er tekket med T-Rød Zanda Protector takstein.