Hatlestad Terrasse

Taket ble tekket med Skarpnes enkeltkrummet stein. Det ble montert nye loddbord, nye Grøvik aluminiums takrenner og nye aluminiumsbeslag på hele pipen.