Arbeid som er utført i Gerhard Gransvei 43:

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet ut med nye impregnerte lekter, feder og ett lag underlagspapp/sutaksplater. Det er levert og montert nye gavelstein, mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd. Nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag er levert og montert. Det er tatt mål, tillaget og montert to stk nye kanalhetter, ny soilhette, nye skottrennebeslag og nye tak- og veggbeslag. Det er levert og montert nytt plattlodd på pipe. Tak over inngangsparti er tekket med glassklare Plastmo takplater. Nye Lobas typegodkjente stigetrinn, inkludert innfestetrinn i sperr er levert og montert. Taket er tekket med Sort glassert koramic narvik.

Tømrerarbeid: Det er skiftet stående kledning over takflaten ved inngangspartiet. Inkludert er kledning, lekter, ny vindsperreduk og festemidler. Vindskiene er også skiftet.

Arbeid på garasje: Eksisterende papptekking og undertak er demontert. Det er levert og montert nye kryssfinerplater som undertak, nye trekantlekter, nye gesimsbeslag og 1 stk Isola taksluk i rustfritt stål.