Arbeid som er utført i Furukollen 17:

Eksisterende tak er demontert. Det er skiftet ut med nye lekter, impregnerte feder og ett lag underlagspapp. Det er levert og montert nye valmstein, gavelstein, mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd. Nye Grøvik aluminiumstakrenner (sort 5″) med nye rennekroker m/overband og nytt takbordbeslag er levert og montert. Det er tatt mål av, tillaget og montert ny kombihette m/soil og nye sløysbeslag. Pipen er beslått med sortlakket aluminiumsplater fra toppen og ut over takstein. Eksisterende pipetopp er byttet ut med buet pipetopp i sortlakket aluminium. Taket er tekket med ny Koramic Narvik naturell tegl stein.

Tømrerarbeid: Eksisterende kledning, feder og diverse utvendige belistning på begge gavlvegger på hovedhuset er demontert. Eksisterende vegg er etterisolert, og veggene er foret med 5cm Glava isolasjon. Det er montert ny vindsperreduk, impregnert lekte, ny enkel falset ferdig grunnet kledning i tilsvarende dimensjon og utførelse som eksisterende. Det er levert og montert 6 nye Lyssand Topp-sving vinduer, nye innvendige slette (10×58) hvitmalte lister, innvendige tilsetninger og ny impregnert utvendig belistning og nye nødvendige beslag.. Alle kistene på gavlene er bygget ut og begge gavler er malt med 2 strøk.