Arbeid som er utført i Borettslaget Hagerupsvei 49:

Det er levert og montert nye gavelstein, mønestein, impregnert mønestokk og mønebånd.
Nye Grøvik aluminiumstakrenner er montert.

Nye Lobas typegodkjente snøfangere er levert og montert.

Nye kanalhetter, kombihetter m/soil, soilhette, skottrennebeslag og nye tak- og veggbeslag er levert og montert.

Det er levert og montert vedlikeholdsfrie aluminiumsplater på piper. Eksisterende pipetopp er byttet ut med buet pipetopp i sortlakket aluminium.

Det er levert og montert nye Velux takvinduer.

Taket er tekket med Zanda Protector betongstein med belegg.