Derfor bør du velge erfaring når du skal skifte tak

Nordmenn er “verdensmestre i oppussing” og de aller fleste bruker internett flittig når de forsøker å lage budsjett for oppussingen. Man søker på Google: “skifte tak pris” eller “skifte tak erfaringer”, og lignende.

Det er viktig med godt forarbeid

Google er en utrolig viktig reklameplass for entreprenører, og den viktigste faktoren for de fleste er pris. Mange vil gå for den billigste tilbyder, som tilsynelatende gjør arbeidet etter forskriftene og på et tidspunkt som passer deg, som kunde, best.

Husk at den informasjonen du blir eksponert for på tilbyders egne sider, er den informasjonen de vil at du skal få se. Det er derfor viktig å også søke andre kilder til informasjon, som f.eks andre som har brukt denne leverandøren eller entreprenøren.

Vet du hvor lenge selskapet har eksistert? En ny entreprenør, som sier han har lang erfaring, men med et selskap som kun har eksistert i kort tid, kan være en betydelig risiko å ta, når man skal få utført denne typen arbeid.

Et tak skal kunne holde i 30 år. Fana Blikk har eksistert siden 1970, og har lang erfaring med arbeid på tak og fasader, og har solid økonomi. Det er derfor ikke tvil om at Fana Blikk vil være tilgjengelig for utbedringer eller forbedringer på ditt tak i fremtiden.

Dette bør du sjekke:

  1. Når ble selskapet opprettet?
  2. Fins der erfaringer på arbeid som er utført av denne entreprenøren?
  3. Har selskapet referanser som kan etterprøves på nettsiden sin?
  4. Fins der bilder av dette arbeidet som stemmer overens med hvordan stedet virkelig ser ut?
  5. Hvordan er likviditeten til entreprenøren?
  6. Er selskapet registrert i Meirverdiavgiftregisteret?
  7. Er selskapet sentralgodkjent?

Dette er sentralgodkjenning

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning fra Direktoratet for Byggkvalitet. Kvalitetsordnignen er for foretak i byggenæringen. Fana Blikk innehar selvsagt sentralgodkjenning.

Selskaper som innehar godkjenning har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Foretakene må dokumentere at de har korrekt kompetanse og erfaring, følger kvalitetssikringsrutiner og har skatter og avgifter i orden.

Bestill gratis befaring